Rozhodnutí o přijetí do základního vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo                                           výsledek přijímacího řízení

1/2020                                                                                        přijat(a)         

2/2020                                                                                        přijat(a)

3/2020                                                                                        přijat(a)

4/2020                                                                                        přijat(a)

5/2020                                                                                        přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 11. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *