Znovuotevření základní školy k 25. květnu – aktualizováno 27. 5. 2020

Počínaje 25. květnem 2020 bude opět otevřena naše základní škola. K otevření dochází po dohodě se zřizovatelem, zaměstnanci školy a rodiči. Otevření školy je však podmíněno dodržováním některých opatření, které jsou součástí metodiky MŠMT k otevírání ZŠ na území ČR. Čtěte prosím pozorně!

 • zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky COVID-19 nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení žáka ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí neprodleně po přezutí vydezinfikovat ruce
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici
 • při prokázání nákazy mohou být na členy školní skupiny a jejich rodinné příslušníky uvalena karanténní opatření
 • je zakázána výuka tělesné výchovy vč. plavání

Informace vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020.

Mgr. Pavel Čopf, ředitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *