IX. ročník Memoriálu Ctibora Čermáka 2022

Vážení rodiče, Vážení přátelé školy, Važená široká veřejnosti,

dovoluji si Vás jménem celé školy pozvat na již IX. ročník Memoriálu Ctibora Čermáka, který se bude konat dne 20. května od 10. hodin na hřišti nad školou.

Přijďte podpořit naše žáky, těšíme se na Vás!

Mgr. Pavel Čopf

Opékání špekáčků a pálení čarodějnice 2022

Dne 29. dubna jsme letos vůbec poprvé uspořádali ve škole komunitní setkání žáků, rodičů a přátel školy, kde jsme (den předem) upálili čarodějnici, opekli špekáčky a obecně se dobře bavili. Jsem velmi rád, že se k nám dostávají jen samé pozitivní ohlasy z akce. Podobné akce bychom do budoucna určitě rádi opakovali. Doufejme, že nám počasí i příště bude takto nakloněno.

Děkuji všem za účast a těšíme se někdy příště!

Kolektiv školy

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo   –   výsledek přijímacího řízení

1/2022 – přijat(a) 

2/2022 – přijat(a)

3/2022 – přijat(a)

4/2022 – přijat(a)

5/2022 – přijat(a)

6/2022 přijat(a)

Děkujeme za Váš zájem a projevenou důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

Den Země 2022

Dne 22. 4. 2022 jsme vyrazili do Znojma, kde se pro děti pořádal tradiční Den Země. Naši žáci tak měli možnost proholédnout si a ohmatat spoustu zajímavých věcí, které se vážou k přírodě a Zemi obecně – tvorba obnovitelných zdrojů energie (větrná a solární výroba el. energie), sokolnictví, ryby našich řek a rybníků, lesnictví a myslivost, NP Podyjí a mnoho dalšího. Stejně tak si ovšem vyslechli spoustu zajímavých informací od Policie ČR či od myslivců a sokolníka (z Hlubokých Mašůvek) Dominika Holinského. Děkujeme za poutavý výklad!

Nejzajímavější atrakcí ovšem jistě byla lanová dráha, kterou mezi stromy vybudovali stromolezci a kde několik odvážlivců z řad našich žáků překonalo svůj strach a svezlo se ve výšce cca. šesti metrů na vzdálenost kolem dvaceti metrů!

Den jsme si velice užili a těšíme se na další jarní akce!

Mgr. Pavel Čopf

Zápis do MŠ – 5. 5. 2022

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v letošním školním roce v souladu splatnými právními předpisy v termínu 5. 5. 2022 v čase od 8.00 do 15.00.

V rámci zápisu si budete mít možnost si s dítětem prohlédnout prostory naší MŠ a vidět její provoz v běžném režimu. Veříme, že se Vám i Vašim dětem v naší školce bude líbit!

K zápisu si prosím nachystejte následující:

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce
  • vyplněnou žádost o přijetí dítete do MŠ (ke stažení zde)
  • lékařem potvrzenou přihlášku dítěte k zápisu do MŠ (ke stažení zde) – prosím vytisknout oboustranně na jeden papír (může být barevně i černobíle)

Budeme se na Vás těšit!

Mgr. Pavel Čopf a Blanka Jilková (p. uč. v MŠ)

Změna cen stravného od 1. 5. 2022

Vážení strávníci,

od 1. 5. 2022 dojde ke změně cen za stravování v naší ŠJ – viz níže:

Základní škola:
7 – 10 let28,-
11 – 14 let30,-
zaměstnanci30,- 
cizí strávníci85,-
Mateřská škola:
polodennícelodenní
3 – 6 letí34,-42,-
7 letí/ dosaženi 7 let do 31.8.37,-45,-

Děkuji za pochopení a Vaši přízeň,

Jana Szczurková, vedoucí ŠJ

Vynášení Morany

Dne 31. března 2022 se vydali žáci ZŠ i MŠ za recitování typických říkadel vynést Moranu. Prošli jsme takto celou obcí a nedaleko ČOV jsme do potoka vhodili zapálenou Moranu a symbolicky tak ukončili zimu. Všichni se už těšíme na teplejší dny a jarní akce.

Mgr. Pavel Čopf

Zápis do 1. ročníku ZŠ a Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

dne 8. 4. 2022 v čase od 14. do 17. hodiny proběhne na naší škole zápis do 1. ročníku ZŠ.

V souvislosti se zápisem budete mít možnost dne 7. 4. 2022 naší školu navštívit v rámci Dne otevřených dveří a nahlédnout, jak vypadá běžný den v naší škole.

K zápisu si prosím přineste rodný list dítěte, vyplněný a podepsaný zápisní list (ke stažení zde) a samozřejmě dobrou náladu :-). Pokud nemáte možnost si zápisní list vytisknout, bude možné jej obdržet a vyplnit též přímo ve škole.

Těšíme se na všechny nové žáky!

Mgr. Pavel Čopf

Od pondělí 14. března (konečně) bez roušek a respirátorů

Vážení rodiče,

od pondělí 14. března 2022 se ruší povinnost v budově školy nosit roušky a respirátory. Změna se týká jak veškerých osob přicházejících do školy, tak našich žáků a zaměstnanců.

Děkujeme všem, kteří v pandemické době dodržovali protiepidemická opatření ve škole a pomohli tak zvládnutí nelehké situace.

Mgr. Pavel Čopf

Zlatý rýč 2021 – 1. místo v kategorii základních škol

V roce 2021 vysadila obec Hluboké Mašůvky ve spolupráci s naší školou a místním SDH celkem 160 ovocných stromků. Výsadba stromků byla financována ze SFŽP ČR v rámci projektu “Sázíme budoucnost”. Za naší školu bylo z celkového počtu 160 stromků vysazeno stromků 80.

Dne 3. 3. 2022 pak došlo k výročnímu předávání ocenění “Zlatý rýč” v několika kategoriích. Jsem velmi rád, že mohu říci, že v kategorii škol se naše škola umístila na 1. místě. Zlatý rýč jsme tak spolu se starostou naší obce Zbyňkem Freyem převzali z rukou hejtmana JMK Jana Grolicha, ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové a dalších významných osobností veřejného života.

Zlatý rýč bude během několika málo dní spolu s fotografiemi a doprovodnými materiály vystaven ve škole.

Chtěl bych tímto poděkovat obci Hluboké Mašůvky, SDH Hluboké Mašůvky a všem dobrým lidem, kteří byli v této akci nápomocni a pomohli tak naší škole a obci k tomuto úspěchu a bez nichž by tento úspěch nebyl možný!

Mgr. Pavel Čopf