Důležité termíny

Začátek školního roku1. 9. 2021
Ředitelské volno27. 9. 2021 (resp. pondělí před st. svátkem 28. 9. 2021)
Podzimní prázdniny27. a 29. 10. 2021 (resp. 28. 10. státní svátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Začátek vyučování3. 1. 2022
Pololetní prázdniny4. 2. 2022
Jarní prázdniny7. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny14. 4. 2022
Hlavní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2022
Začátek školního roku 2022/20231. 9. 2022
Vydávání vysvědčení1. pololetí 31. 1. 2022
2. pololetí 30. 6. 2022

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin (ZŠ):
9. 9. 2021
16. 11. 2021
11. 1. 2022
19. 4. 2022
6. 6. 2022
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny
Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Termíny pedagogických rad:
27. 8. 2021; 16. 11. 2021; 25. 1. 2022; 6. 6. 2022

Zápis do 1. třídy:
8. 4. 2022 (bude upřesněno)

Dny otevřených dveří (ZŠ + MŠ):
13. 12. 2021 (vzhledem k epidemiologické situaci zrušeno) a 7. 4. 2022

Nabídka zájmových útvarů:
Pondělí:
13:15 – 14:15 Flétna (p. uč. Hanzalová Freyová)
Úterý:
13:30 – 14:15 (nepravidelně, termíny budou vždy upřeněny) Keramika (p. Krulová)
Středa:
13:15 – 14:15 Pohybové a míčové hry (p. řed. Čopf)
Čtrvrtek:
13:30 – 14:30 Informatika (p. st. Frey)
Pátek:
13:15 – 14:00 Ruční práce (p. uč. Melušová)