Důležité termíny

Začátek školního roku1. 9. 2022
Ředitelské volno24. a 25. 10. 2022 (resp. po + út před podzimními prázdninami); 18. 11. 2022 (resp. pá po st. svátku 17. 11. 2022)
Podzimní prázdniny26. a 27. 10. 2022 (resp. 28. 10. státní svátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Začátek vyučování3. 1. 2023
Pololetní prázdniny3. 2. 2023
Jarní prázdniny13. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny6. 4. 2023
Hlavní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2022
Začátek školního roku 2023/20244. 9. 2022
Vydávání vysvědčení1. pololetí 31. 1. 2023
2. pololetí 30. 6. 2023

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin (ZŠ):
13. 9. 2022
22. 11. 2022
10. 1. 2023
18. 4. 2023
6. 6. 2023
vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny
Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Termíny pedagogických rad:
30. 8. 2022; 15. 11. 2022; 10. 1. 2023; 6. 6. 2023

Zápis do 1. třídy:
(bude upřesněno)

Dny otevřených dveří (ZŠ + MŠ):
9. 12. 2022 (vzhledem k epidemiologické situaci zrušeno) a 6. 4. 2023

Nabídka zájmových útvarů:
Pondělí:
13:15 – 14:15 Flétna (p. uč. Hanzalová Freyová)
Úterý:
13:30 – 14:15 (nepravidelně, termíny budou vždy upřeněny) Keramika (p. Krulová)
Středa:
13:15 – 14:15 Pohybové a míčové hry (p. řed. Čopf)
Čtrvrtek:
13:30 – 14:30 Informatika (p. st. Frey)
Pátek:
13:15 – 14:00 Ruční práce (p. uč. -)