Provoz MŠ v letních měsících školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě průzkumu zájmu mezi Vámi – rodiči bude v období letošních letních prázdnin otevřena MŠ v období od 16. do 31. 8. 2021.

Od 1. 9. 2021 poté začíná školní rok 2021/2022. Věřím, že v tomto školním roce se již vše vrátí do “normálního” stavu.

Mgr. Pavel Čopf

Focení žáků ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

v pátek 11. 6. 2021 proběhne focení žáků ZŠ a MŠ. Doporučujeme tomu tedy případně přizpůsobit oblečení Vašich dětí :-).

Mgr. Pavel Čopf

Den “létajících barev” 2. 6. 2021

Dne 2. 6. 2021 jsme v naší škole zorganizovali pro žáky ZŠ a předškoláky z MŠ projektový den pod vedením odbornice paní Zelinkové.

Děti si vytvořily a odnesly domů vlastnoručně vyrobená trička při jejichž výrobě si procvičily svoji manuální zručnost a dozvěděly se něco z fyziky o odstředivé a magnetické síle.

Pavel Čopf

Návštěva myslivce v naší škole – 28. 5. 2021

V pátek 28. dubna do naší školy zavítal místní myslivec – pan Oliva, který pro děti MŠ a ZŠ připravil projektovou výuku. Děti se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o mysliveckém řemesle, o údržbě lesa a zvířatech. Na závěr si mohly děti také zastřílet ze vzduchovky.

Panu Olivovi tímto velmi děkujeme!

Mgr. Pavel Čopf

Procházka na čertův kámen 21. 5. 2021

Dne 21. 5. 2021 jsme podnikli se všemi dětmi naší ZŠ výšlap k nedalékému čertovu kameni. Procházka místní přírodou byla v duchu poznávání přírody- viděli jsme např. divoká prasata, ale také rosničky či skokany zelené. Těšíme se na další výpravu!

Pavel Čopf

Provoz ŠD od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 17. 5. 2021 bude provoz ŠD pro žáky ZŠ, za dodržení všech aktuálních nařízení, opět v plně otevřen. Výjimku tvoří ranní pondělní družina před testováním žáků. V tento den žáci přicházejí do školy tak, aby byly v 7:45 nachystáni na hromadné testování.

Děkuji za pochopení,

Mgr. Pavel Čopf

Provoz MŠ, ZŠ a ŠD od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemické situaci a na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 10. 5. 2021 otevřena mateřská škola opět pro všechny žáky a to bez povinnosti testování. Od téhož data bude provoz MŠ opět celodenní.

Provoz ZŠ se nijak nemění, i nadále budou děti testovány 1x týdně – vždy v pondělí.

Provoz odpolední ŠD pro žáky ZŠ bude od toho data z organizačních důvodů opět omezen. Podrobnější informace k tomuto bodu budou zaslány rodičům prostřednictvím Edookitu.

Děkuji za pochopení!

Mgr. Pavel Čopf

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo   –   výsledek přijímacího řízení

1/2021 – přijat(a) 

2/2021 – přijat(a)

3/2021 – přijat(a)

4/2021 – přijat(a)

5/2021 – přijat(a)

Děkujeme za Vaši důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

        

Čarodějincký den 30. 4. 2021

V pátek 30. 4. 2021 jsme pro naše žáky připravili čarodějnický den. Děti si opekly špekáčky, plnily úkoly a v krásném počasí a uvolněné atmosféře si užily poslední dubnový den. Děkujeme také panu Kamarádovi z SDH Hluboké Mašůvky, který dětem popovídal o bezpečném zacházení s ohněm a předvedl základní požárnickou techniku, kterou si naši žáci mohli také vyzkoušet.

Mgr. Pavel Čopf