ŠVP ZŠ

Základní škola:

Školní vzdělávací program – Pohodová škola pro život

1. ročník:

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Matematika

Pracovní činnosti

Prvouka

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

2. ročník:

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Matematika

Pracovní činnosti

Prvouka

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

3. ročník:

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Matematika

Pracovní činnosti

Prvouka

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

4. ročník:

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Matematika

Pracovní činnosti

Přírodověda

Tělesná výchova

Vlastivěda

Výtvarná výchova

5. ročník:

Anglický jazyk

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Matematika

Pracovní činnosti

Přírodověda

Tělesná výchova

Vlastivěda

Výtvarná výchova