Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo   –   výsledek přijímacího řízení

1/2022 – přijat(a) 

2/2022 – přijat(a)

3/2022 – přijat(a)

4/2022 – přijat(a)

5/2022 – přijat(a)

6/2022 přijat(a)

Děkujeme za Váš zájem a projevenou důvěru!

Mgr. Pavel Čopf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *